ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU

Zwiększanie się udziału tych uczestników w procesie komu­nikowania jest istotną przesłanką jego rozwoju w pożądanym kierunku, chroni je bowiem przed nadmierną etatyzacją, która zawsze kryje w sobie ryzyko wąskopraktycystycznego pojmowa­nia odpowiedzialności państwa jako bieżącej, ścisłej kontroli nad strumieniem przekazów informacyjno-kulturowych kierowanym na jego terytorium lub zeń wychodzącym. Tak rozumiana odpo­wiedzialność może zaowocować niepożądanymi praktykami krę­powania swobody wymiany wartości autentycznych, zwłaszcza gdy kryteria oceny tych wartości są mało przejrzyste. Niewła­ściwe pojmowanie odpowiedzialności państwa — które nie jest sytuacją jedynie hipotetyczną — nie może jednak podważać sa­mej zasady, tak jak i w świecie kapitalistycznym nie podważa się zasady wolności informacji, choć nie do rzadkości należą przy­padki jej nadużywania także na skalę międzynarodową.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: