ŹRODŁA I KIERUNKI KRYTYKI

Ph. Davison wymienia w kolejności: pogoń za szybkością, stąd preferencja dla wydarzeń nieciągłych i niechęć do analizowania zjawisk i procesów trwających miesiące i lata; głośność i sensacyjność zdarzenia; niejednoznaczność faktów i zda­rzeń dopuszczająca pewną dowolność interpretacyjną oraz speku­lacje; preferowanie zdarzeń rzadkich odznaczających się trud­nym do przewidywania przebiegiem; personifikacja procesów i zjawisk społecznych itp.Poprzestanie na tym mogłoby wy­tworzyć błędne wrażenie, iż nie ma na Zachodzie intelektualistów i polityków, którzy by wyrażali swe odrębne stanowisko w oma­wianych kwestiach.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: