ZŁOŻONY PROBLEM

Zwolennicy „swo­bodnego przepływu” — jak się łatwo domyślić — negując jego ograniczenia opowiadają się przeciwko selekcji treści. Dla tych, którzy za nią optują, jest ona logiczną konsekwencją uznania pra­wa każdego państwa do prowadzenia własnej, narodowej poli­tyki w dziedzinie komunikowania. Problem jest niewątpliwie złożony, zawiera w sobie bowiem zasadnicze pytanie o kształt i granice wolności informacji, co już wcześniej było przedmiotem naszych dociekań. Jego złożoność jest przede wszystkim pochodną wspomnianego uprzednio braku ‚ w pełni zobiektywizowanych kryteriów wartościowania przeka­zów informacyjnych, a w jeszcze większym stopniu dóbr kultu­rowych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: