ZBADANIE PREFERENCJI

To z kolei wymagałoby bardziej dogłęb­nego zbadania preferencji odbiorców w różnych krajach oraz me­chanizmów recepcji kultury w skali międzynarodowej.Nie ma oczywiście uniwersalnej recepty na dobrą kulturę równie dobry model komunikowania międzykulturalnego, moż­na jednak dochodzić do pozytywnej formuły metodą kolejnych przybliżeń. Wielu ekspertów UNESCO sądzi, że niezaprzeczalne zalety ma w skali światowej oparcie produktu artystycznego na narodowych tradycjach i zasobach kulturotwórczych kosztem — coraz bardziej zacierającego indywidualne piętno kultur — ko­smopolityzmu. Przyznając każdemu państwu prawo do rozwijania własnej polityki kulturalnej nie sposób jednocześnie nie uznać jego aspi­racji do przesycania przekazów na zagranicę elementami dobrze pojętej kultury narodowej. 

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: