ZASTRZEŻENIA PAŃSTW

Jednocześnie każde państwo socjalistyczne zastrzega sobie przy tym prowadzenie pewnego wycinka oficjalnej zagranicznej polityki informacyjno-kulturalnej, ale z tego nie rezygnuje prze­cież żadne państwo, łącznie z rozwiniętymi państwami kapitali­stycznymi. Praktyka dowodzi zresztą, że działalność Zachodu w dziedzinie komunikowania prowadzona przez oficjalne agendy o    wiele bardziej przystaje do norm współżycia międzynarodo­wego niż działalność w tej sferze wielu instytucji prywatnych lub pozornie prywatnych. Jeśli więc kraje socjalistyczne wystę­pują przeciwko pełnej swobodzie działania tych ostatnich na fo­rum międzynarodowym, to nie dlatego, że są one prywatne, lecz dlatego, iż chcą stosować własne reguły gry często bez uwzględ­niania interesów innych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: