ZAKŁÓCENIA PROCESÓW

Procesy te nigdy i nigdzie w świecie socjalistycz­nym nie przebiegały bez zakłóceń. W różnych okresach budow­nictwa socjalistycznego dochodziło do mniejszych lub większych rozdźwięków między rozwiązaniami modelowymi a praktyką, która miała je realizować. Rozdźwięki te zaczynają się najpierw w sferze funkcjonowania demokracji socjalistycznej, ale nie po­zostają bez niekorzystnego wpływu na politykę państwa w dzie­dzinie komunikowania masowego, informacji i kultury. W procesie tworzenia kultury nowego typu, jak zresztą w każ­dym procesie społecznym, nie ma automatyzmu. Nie brak roz­licznych przeszkód — tak obiektywnych, jak i subiektywnych — które sprawiają, że nie wszystkie wysiłki i działania uwieńczone zostają powodzeniem.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: