ZACIERANIE PODZIAŁÓW

Daje to gwarancję, a przy­najmniej szansę, że w miarę rozwoju społeczeństwa socjalistycz­nego coraz szersze jego kręgi przestają być jedynie konsumen­tem kultury stając się twórcami wartości duchowych. ,,(…) szcze­gólna cecha współczesnego etapu rozwoju socjalizmu, w tym tak­że jego kultury duchowej, polega na tym, że dawny, właściwy społeczeństwom antagonistyczny podział ludzi na tych, którzy są przedmiotem upowszechniania kultury (odnoszono to do mas lu­dowych) i na tych, którzy są jej podmiotem jest przestarzały i nieusprawiedliwiony”.Procesowi zacierania się podziału na twórców i konsumentów kultury powinno towarzyszyć nieuchronnie zanikanie innego po­działu kultury: na elitarną i masoWą.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: