Z OPRACOWAŃ NAUKOWYCH

Z opracowań naukowych, publicystyki, dokumentów partyj­nych i państwowych wyłania się obraz komunikowania jako waż­nego czynnika stosunków międzynarodowych. We współczesnym świecie nie ma społeczeństw idealnie odizolowanych od wpływu innych. Nie można sobie też wyobrazić społeczności międzyna­rodowej bez wzajemnych więzi komunikowania. Trudno byłoby znaleźć kraj, który zrezygnowałby z oddziaływania w różnorakiej formie na inne. Komunikowanie jest więc obiektywnym stanem stosunków międzynarodowych i jego rola wzrasta w miarę roz­woju nowoczesnych środków przekazu, wzrostu poziomu wy­kształcenia różnych społeczeństw, ich ruchliwości, procesów urba­nizacyjnych, ciekawości poznania świata i wielu innych czynni­ków.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: