WZORY I WARTOŚCI KULTURY

Socjalizm, odrzucając tradycje podporządkowania kultury wą­skim klasowym celom burżuazji, stworzył naturalne przesłanki dla udostępnienia społeczeństwom historycznego dorobku kultu­ralnego własnego i innych narodów.Charakteryzując ten nowy etap w dziejach kultury W. I Le­nin powiedział na III Ogólnorosyjskim Zjeździe Rad:„Dawniej cały rozum ludzki, cały jego geniusz tworzył tylko po to, aby jednym dać wszystkie dobrodziejstwa techniki i kul­tury, innych zaś pozbawić rzeczy najniezbędniejszych — oświaty i rozwoju. Teraz zaś wszystkie cuda techniki, wszystkie zdobycze kultury będą dorobkiem całego narodu i nigdy odtąd rozum i ge­niusz ludzki nie stanie się narzędziem gwałtu, narzędziem wy­zysku”.W przeciwieństwie do kapitalizmu, gdzie sferą kulturalnej działalności człowieka rządzi zasada rynku: podaż-popyt-zysk, leninowska koncepcja kultury zasadza się na włączeniu i udziale w tej sferze szerokich rzesz narodu, stwarzając tym samym moż­liwości twórczego przejawiania się i rozwoju talentów, tworzenia nowych wartości przez wykorzystanie zdolności, doświadczeń, energii i inicjatyw milionów ludzi.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: