WZGLĘDNY CHARAKTER WARTOŚCI KULTURALNEJ

Jakość komunikowania w pierwszym sensie jest niewątpliwie kategorią ocenną, co naturalnie nie może zwalniać teorii i prak­tyki od stałego dążenia do jej obiektywizowania i weryfikowania w celu wypracowania kryteriów, które by uwzględniały interesy wszystkich uczestników analizowanego procesu.Nie zawsze oczywiście jest możliwe znalezienie jednego lub kilku takich kryteriów, które spełniałyby wymóg uniwersalno­ści — wiadomo bowiem, że przedmiotem oceny są najczęściej tre­ści niejednoznaczne, będące niekiedy obiektem skrajnie odmien­nej kwalifikacji społecznej lub ideologicznej. Jest jednak pewna suma przypadków, w odniesieniu do których można skonstato­wać, czy dany przekaz informacyjny lub kulturowy zawiera war­tości humanistyczne, czy jest ich pozbawiony; czy wzbogaca war­tości danej społeczności, czy też je dezintegruje; czy służy postę­powi społecznemu, czy jest jego zaprzeczeniem; czy jest apoteozą pokoju, czy propaguje wojnę; czy wreszcie służy godności ludz­kiej, czy też ją neguje.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: