WZAJEMNA WSPÓŁZALEŻNOŚĆ

Warto zatem naszkicować krótko, jak doktryna marksistowska pojmuje suwerenność we współczesnych coraz ściślejszych stosunkach mię­dzynarodowych.W warunkach wzajemnej współzależności i wzrastającej współ­pracy międzynarodowej — dwustronnej i wielostronnej — każde suwerenne państwo przyjmuje na siebie wiele zobowiązań, zmu­szone jest do przestrzegania pewnych ogólnie przyjętych norm współżycia narodów cywilizowanych; umów, które podpisało zgod­nie ze swą wolą, traktatów wielostronnych, statutów organizacji międzynarodowych, do których przynależy itp. Wychodząc z tych przesłanek marksistowska teoria państwa stoi na stanowisku, że przestrzeganie przez państwa prawa mię­dzynarodowego, norm współżycia między państwami i wszelkich innych zobowiązań nie jest ograniczeniem jego suwerenności, lecz co więcej: jest warunkiem prawidłowego i normalnego roz­woju każdego narodu, przejawem jego aktywności i solidności jako pełnoprawnego podmiotu społeczności międzynarodowej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: