WYPŁYWAJĄCY POSTULAT

Charakteryzując najogólniej krytykę „swobodnego przepływu” w tym nurcie zachodniej literatury i publicystyki trzeba podkreś­lić jej wszechstronność. Krytykuje się „swobodny przepływ” już nie tylko jako hasło polityczne, ale także założenie metodologicz­ne. Zasadza się to na odrzuceniu tego, co w teorii amerykańskiej określa się jako flow of information approach i przyjęciu metody content of information approach, co w wolnym tłumaczeniu ozna­cza przeniesienie akcentu z „przepływu” informacji na jej „treść”, czyli priorytet kryteriów treściowych przed ilościowymi. Wypły­wa stąd postulat jakości komunikowania, co prowadzi z kolei autorów do zakwestionowania wartości wielu przekazów płyną­cych z Zachodu we wszystkich azymutach naszego globu zgodnie z liberalistyczną formułą wolności informacji, która — jak twier­dzi jeden z autorów — nie jest w warunkach kapitalizmu „pra­wem człowieka”, a „prawem ekonomii”, interpretuje się ją bo­wiem jako „prawo sprzedawania wszystkiego, co się da sprze­dać”.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: