WSZYSTKIE KRYTERIA

Nie mogłoby być zresztą inaczej, skoro humanizm jest integralną częścią socjalistycznego systemu wartości.Określając najogólniej wychowawczą rolę kultury trzeba jeszcze stwierdzić, że w państwie socjalistycznym nie powinna ona zostać sprowadzona jedynie do zadań doraźnej politycznej mobilizacji społeczeństwa, a więc do funkcji wyłącznie propagan­dowej, trzeba bowiem uwzględniać swoistość kultury oraz jej ważką rolę w budzeniu i kształtowaniu estetycznych i moralnych odczuć społeczeństwa.Wszystkie te kryteria określające społeczną rolę kultury mu­szą siłą rzeczy odnosić się również do wąsko pojętej kultury  artystycznej — sztuki. „Podstawowym kryterium słuszności i po­stępowości żądań stawianych sztuce jako elementowi społecznego wychowania pisze J. Kossak — stają się (…) nie ogólne ujęcia wychowawczej funkcji sztuki, lecz konkretne treści (…) oraz kon­kretne społeczne oddziaływanie tych treści. Dlatego sprawą naj­ważniejszą jest kierunek myśli i ideałów, pragnień i dążeń, jakie zaszczepia sztuka.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: