WSPÓŁCZESNA KULTURA

Współczesna kultura dostarcza wielu takich sytuacji granicznych, toteż godząc się z generalnym twierdze­niem, że przedmiotem komunikowania winny być treści kultury autentycznej, nie sposób jednocześnie nie zdawać sobie sprawy z faktu, że „nie ma absolutnych kryteriów, które określałyby, co to jest «prawdziwa kultura», w związku z tym nie ma też ludzi, którzy mieliby monopol na określanie tego, co w kulturze jest dobre, a co złe”.Trudności w kategoryzowaniu kultury na „dobrą” lub „złą”, a więc w zależności od jej walorów czy też potencjalnej szkodli­wości, pogłębia dodatkowo ocenny charakter intencji twórcy. Wy­daje się, że w tej sytuacji stosunkowo najbardziej pożytecznym kryterium w obiektywizowaniu wartości byłaby ocena społecznej wymowy danego dzieła, rezonansu, które ono wywołuje w okre­ślonym społeczeństwie.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: