WOLNOŚĆ INFORMACJI DZIŚ

Słowa W. I. Lenina o radiu jako „gazecie bez papieru i bez odległości” są pewną wskazówką metodologiczną, która pozwala określić rolę całego skomplikowanego procesu komunikowania za pomocą nowoczesnych środków przekazu umożliwiających swobodny dostęp do informacji wszystkim członkom społeczeń­stwa socjalistycznego.Dziś wolność informacji, tak jak ją pojmują marksiści, jest kategorią, która winna być podporządkowana nadrzędnemu ce­lowi działalności wszystkich mass mediów — wychowaniu społe­czeństwa w duchu wartości socjalizmu:„Od czasów Lenina nastąpiło wielkie zróżnicowanie prasy, programów radia i rozwijającej się telewizji. Środki te z dostępnych wąskim kręgom odbiorców stały się masowe, dostępne dla wszystkich.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: