WOLNOŚĆ INFORMACJI

Uwagi W. I. Lenina na temat wolności informacji dotyczą prasy drukowanej, radio w swej funkcji środka masowego prze­kazu pojawiło się bowiem dopiero u schyłku jego życia. Niemniej koncepcję wolności informacji, tak jak ją widział W. I. Lenin, można odnieść do wszystkich funkcjonujących obecnie środków masowego przekazu, również radia i telewizji, one to bowiem jeszcze bardziej uwydatniają aktualność leninowskiej teorii w odniesieniu do społecznego charakteru informacji i jej roli w wy­chowaniu społeczeństwa.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: