WŁASNE TENDENCJE

Zarówno ciągłość pojmowana jako własne tradycje — jak i zmiany, czyli nowe wartości potrzebne są każdej kulturze, taka jest bowiem jej dialektyka, jak zresztą każdego zjawiska społecznego. Ciągłość oczywiście sprzy­ja zachowaniu tożsamości w sensie obiektywnym i subiektywnym, choć może grozić rytualizacją i zastaniem się wartości, gdy brak nowych pod­niet cywilizacyjnych. Zmiany, czyli nowe wartości kulturowe tym szkodli­wym zjawiskom przeciwdziałają, ale same z kolei mogą naruszyć ciągłość. Z kwestią równowagi ciągłości i zmiany wiąże się niezmiernie trudny pro­blem określenia dwóch granic. Jedna z nich to granica izolacji, czyli mo­ment, w którym dalsze zamykanie się na wpływy z zewnątrz grozi dege­neracją i skarleniem własnej kultury; druga — to granica chłonności, do której zbliżenie się stwarza sytuację zachwianej równowagi kulturowej, a przekroczenie może narazić naród na coś w rodzaju kulturowej „nie­strawności”, czyli niezdolności adaptacji obcych idei i wartości, a więc ich imitację i bierne naśladownictwo.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: