WŁASNA WOLA

Własna wola danego państwa nie powinna być zatem tożsama z jego absolutną wolnością, lecz ze świadomością istnienia ko­niecznych ograniczeń, podyktowanych dobrem stosunków między­narodowych. W tym tylko sensie można mówić o granicach suwerenności, pojmowanych jako zgodnych z wolą państwa zobo­wiązań respektujących prawa innych państw. Wynika stąd kon­kluzja, że własna suwerenność jest warunkiem aktywnego ucze­stnictwa każdego państwa w życiu społeczności międzynarodowej. Uznanie odpowiedzialności państwa daje jedyną — przy­najmniej w obecnych warunkach — szansę przestrzegania przez państwa w sferze eksportu informacji i kultury podstawowych zasad prawa międzynarodowego: zasady nieingerencji w sprawy wewnętrzne innych państw i poszanowania ich suwerenności.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: