WIELU OBROŃCÓW

Prawo to ma się rozciągać zresztą nie tylko na obieg infor­macji, lecz także cyrkulację wszystkich innych dóbr cywilizacyj­nych: towarów, usług, kapitałów, wytworów kulturowych z kra­jów nasyconych w regiony ,,vacuum cywilizacyjnego” czy „pod­ciśnienia kulturowego”, które ustępuje w miarę wyrównywania się poziomów. Ma to tworzyć samoregulujący się system, który nie da się rzekomo podporządkować żadnej kontroli zewnętrznej, a co najwyżej tylko opisać przez odkrycie logiki praw nim rzą­dzących. Wielu obrońców tego systemu nie tylko stara się pod­trzymać tezę o jego niezmienności, ale co więcej wskazuje na płynące zeń korzyści dla wielu krajów, które — jak się twierdzi — tylko dzięki temu systemowi mogą „zyskać cywilizacyjnie”.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: