WIELE TWIERDZEŃ

Wiele twierdzeń koncepcji „społecznej odpowiedzialności ko­munikowania” współbrzmi z koncepcją realizowaną w tej mierze przez państwa socjalistyczne. Socjalizm uznaje wewnętrzny na­kaz odpowiedzialnego postępowania człowieka, zwłaszcza w sy­tuacjach społecznie doniosłych, za moralnie wyższy niż kontrola zewnętrzna. Do tego sprowadza się właśnie funkcja obowiązu­jących w państwie socjalistycznym kodeksów honorowych i etyki zawodowej.Równocześnie jednak trzeba realistycznie oceniać, że normy moralne i społeczny osąd danego działania nie będą doskonałym instrumentem jego kontroli, dopóki poczucie odpowiedzialności za użycie, a ściślej — nadużycie środków komunikowania nie stanie się obligującą normą myślenia.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: