WIELE KULTUR

Wiele kultur się też do tej gra­nicy zbliżało, wśród nich także polska, która była zawsze otwarta, co słusznie odnotowujemy sobie na plus, lecz w pewnych okresach, zwłaszcza w erze Baroku (XVII i poł. XVIII w.) nazbyt otwarta, a przez to nie­zdolna do całkowitej asymilacji zbyt silnej dawki obcych wzorów, Właśnie dzieje Polski są przekonywającą egzemplifikacją tezy, że o sile lub sła­bości narodu, jego witalności lub dekadencji decyduje w dużym stopniu to, czy jest on zdolny zachować tożsamość swej kultury, czy też; bezkry­tycznie przyjmuje wszystkie obce wzory tracąc w ten sposób swą sa- moistność. Z tej motywacji zrodził się polski projekt ochrony i rozwoju wartości kulturalnych, który zyskał współautorstwo 36 innych krajów i zo­stał przyjęty 30 listopada 1976 r. jako Rezolucja w sprawie ochrony i dal­szego rozwoju wartości kulturalnych*».

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: