WIDOCZNE TENDENCJE

Tendencje te dają się coraz silniej zauważyć także w skali międzynarodowej, toteż — jak akcentuje W. Markiewicz — „zwielokrotnienie ilości informacji i zasobów wytwarzanych war­tości kulturowych tym bardziej implikuje konieczność se­lekcji dóbr, które mogą i powinny wchodzić do cyrkulacji międzynarodowej ”.Właściwie, kompetentnie i odpowiedzialnie dokonywana se­lekcja informacji i wytworów kulturowych nie tylko nie limituje dostępu do nich, lecz co więcej, może pomóc w zaspokajaniu rze­czywistych potrzeb społecznych w zakresie informowania i kon­sumpcji kultury.Nikt nie przeczy przy tym oczywiście, że selekcja przekazów informacyjnych i kulturowych jest ograniczeniem swobodnego przepływu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: