WEDŁUG INNEJ KLASYFIKACJI

Według innej jeszcze klasyfikacji, „pierwszy obszar — to te wartości kultury, które dany naród uważa za najważniejsze, ciągłe, trwałe, które reprezentują jego szczytowy dorobek w skali historycznej (…) Drugi obszar — to elitarna kultura współcze­sna”i trzeci — to kultura masowa, w której ramach „rozgry­wać się będzie główny konflikt ideologiczny między dwoma ustro­jami”.Przytaczane klasyfikacje mają tę praktyczną wartość, że zbli­żają nas do określenia sfer szeroko pojętej kultury, z których jedne zawierają większy ładunek potencjalnej konfrontacji war­tości, a inne wskazują na możliwości rozwinięcia współpracy. Rozróżnienie takie ma oczywiście sens, jeśli się założy, że wszyst­kie te postaci kultury są implicite ideologiczne, a różnice mogą dotyczyć jedynie zakresu ich uczestnictwa w obrocie międzyna­rodowym oraz zadań, które mają do wypełnienia.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: