WARUNKI JAKOŚCI KOMUNIKOWANIA MIĘDZYNARODOWEGO

Punktem wyjścia rozważań na temat jakości komunikowania międzynarodowego jest problem odpowiedzialności za wytwory informacyjno-kulturowe kierowane na zagranicę. Można zatem uznać, że różnorakie sprawy związane z jakością są pochodną zasadniczej kwestii, jaką jest odpowiedzialność.O jakości komunikowania międzynarodowego można mówić w dwojakim sensie: wartości samych przekazów, które uczestniczą w obiegu międzynarodowym; równoprawności przepływu tych przekazów, co się określa niekiedy w literaturze mianem sprawiedliwości kulturalnej. Oby­dwa te czynniki mają istotne znaczenie dla poziomu komuniko­wania, toteż warto zarysować w skrócie stanowisko państw socja­listycznych w tej kwestii.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: