W TEJ WARSTWIE

W tej warstwie koncepcja ta łączy się z omawianymi poprzednio teoriami dezideologizacji, zmierzchu suwerenności i in.Postulat „dezetatyzacji” należy więc uznać za strukturalną zasadę, na tói ej wspiera się konstrukcja „swobodnego przepływu informacji”. Jeśli rzecznicy koncepcji głoszą postulat „swobodnego” czy „wolnego” przepły­wu, to ma to być zgodnie z ich intencją przepływ informacji wolny od kontro,.i państw. Argumentacja ta idzie w kierunku wykazania, że:tylko jednostki i grupy nieformalne oraz pozostające poza kontrolą organów państwowych organizacje społeczne, zawodowe itp., a nie zbiuro­kratyzowane struktury państwowe mogą stworzyć taki model wymiany, który będzie gwarancją autentycznego zbliżenia ludzi, narodów i ich kultur;państwa mają tendencję do idealizacji swego obrazu, tzn. „prefe­rowania korzystnych o sobie informacji, preferowania tylko tych, które utwierdzają nas w poczuciu naszej słuszności i które mają zaświadczyć o  zgodności naszej rzeczywistości z zasadami, które wyznajemy”.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: