W SZEROKIEJ SFERZE

Mówiąc zatem o równości w sferze szeroko pojętego komuni­kowania mamy raczej na myśli „równość szans” — posługując się określeniem zaczerpniętym ze współczesnych dyskusji na te­mat egalitaryzmu — która winna stwarzać równe możliwości „na starcie”, co w tym przypadku oznacza rezygnację państw roz­winiętych z nadużywania swej przewagi materialno-technicznej w dziedzinie komunikowania i umożliwienie w ten sposób małym narodom udostępnienia światu ich wartości.Dodajmy, że postulat ten wysuwają nie tylko kraje socjali­styczne, już bowiem przed ponad ćwierćwieczem, gdy świat był bliżej globalnego konfliktu niż ideałów równości państw, grupa postępowych intelektualistów sympatyzujących z UNESCO rzu­ciła apel do narodów świata, by „poczuły się moralnie zobowią­zane do stworzenia sprzyjających warunków do kulturalnej re­adaptacji i poszanowania godności narodów nowo wyzwolonych spod obcej dominacji, które są dopiero w trakcie rewaloryzacji swych tradycji i zasobów kulturotwórczych i których kulturze nowoczesne społeczeństwa mają wiele do zawdzięczenia.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: