W SFERZE KOMUNIKOWANIA

A jeśli to odwrócimy, to koncepcja „swobodnego przepływu” jawić się będzie jako kwestionowanie praw suwerennego państwa do pro­wadzenia własnej polityki w zakresie komunikowania z innymi narodami, w tym zwłaszcza prawa do selekcji importowanych wytworów informacyjno-kulturowych, która to selekcja jest chętnie opatrywana etykietką „izolacjonizmu kulturalnego” i „społeczeństwa zamkniętego”.Filozofia „swobodnego przepływu” w swej klasycznej postaci znalazła rozwinięcie w czterech postulatach, którym warto po­święcić nieco więcej miejsca. Są to: Dezetatyzacja stosunków międzynarodowych w sferze ko­munikowania i kultury, czyli wyeliminowanie roli państwa jako legulatora tego procesu. Mamy tu zatem do czynienia z próbą stworzenia takiego modelu stosunków międzynarodowych w tej dziedzinie, w którym rola organów państwowych uległaby daleko idącym ograniczeniom.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: