W PRZYJĘTEJ NAUCE

W przyjętej przez naukę marksistowską definicji ideologię określa się jako „system poglądów, idei, powstających w świado­mości ludzi jako odbicie ich bytu społecznego i wyrażających się w rozmaitych formach świadomości społecznej”.Cytowana definicja zawiera w sobie bogactwo treści, które stosowane w konkretnych warunkach walki ideologicznej rozcią­gają się na szereg płaszczyzn: na wszystko to, w czym między obydwoma systemami zachodzą zasadnicze, uwarunkowane kla­sowo różnice i przeciwstawności.Państwa socjalistyczne nie kryją, że jednym z celów ich dzia­łalności informacyjno-kulturalnej na zagranicę jest obok sprawy pokoju i współpracy między narodami kształtowanie obiektyw­nego obrazu socjalizmu i łagodzenie różnych deformacji, jakie za przyczyną długoletniej indoktrynacji antykomunistycznej tkwią w szerokich kręgach opinii publicznej świata kapitalistycznego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: