W PRZEKONANIU BADACZY

W przekonaniu wielu badaczy komplementarność kulturalną należy rozpocząć od stymulowania różnorodności we własnych krajach, zgodnie z humanistyczną zasadą E pluribus unum zwłasz­cza tam, gdzie istnieje żyzne podłoże w postaci pluralizmu etnicz- no-rasowego. Niektórzy amerykańscy kulturoznawcy uważają, że ich kraj traci powoli szansę budowania społeczeństwa plurali­stycznego kulturowo promując politykę uniformizacji stylów ży­cia (jedna z konsekwencji polityki melting pot), zaprzepaszczając tym samym możliwości, jakie stwarza Ameryce zróżnicowanie etniczno-rasowe. Jako przykład podaje się, że w dalszym ciągu w tak wielo­etnicznym państwie nie ma szkół narodowych finansowanych przez rząd i czyni się tak niewiele dla pielęgnowania wartości i tradycji kultur afrykańskich, mimo że czarna społeczność sta­nowi pokaźny odłam narodu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: