W POCZĄTKOWYM OKRESIE

Jeśli nawet w początkowym okresie jedne kraje mogą być tylko biorcą, a inne dawcą, to i tak, w opinii wielu autorów, stan taki jest mniejszym złem, bo jego alternatywą byłoby poważne ogra­niczenie działania prawa dyfuzji kulturowej, co by cofnęło świat do epoki zamkniętych społeczności. Ingerencja w działanie tego prawa w postaci jakiejkolwiek kontroli zewnętrznej czy prób re­gulacji byłaby, w myśl tej teorii, zabiegiem tyleż szkodliwym, co niepożądanym, mogłaby bowiem zakłócić pozytywny przebieg tych procesów. Warto jeszcze zwrócić uwagę, że uznawanie nie­zmienności i obiektywnego charakteru „swobodnego przepływu informacji” odsuwa na bok kwestię odpowiedzialności za ewen­tualne szkodliwe następstwa działań prowadzonych pod tym szyl­dem.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: