W MANIFEŚCIE

W manifeście stwierdzono min.:idee i wartości kulturowe jednych narodów konfrontują się inten­sywnie z wartościami innych narodów, od których były poprzednio izolo­wane wskutek braku technicznych możliwości ich „transferu”. Dzięki ko­munikowaniu masowemu rozpadł się model relacji interkulturalnych ogra­niczony do wzajemnego oddziaływania krajów ościennych oraz promienio­wania wielkich centrów kulturalnych; cywilizacją rządzą imperatywy technologiczne, wskutek czego wi­docznej transformacji ulegają wzorce kulturowe. Wynika stąd pilna potrze­ba uchronienia przed zagładą tych wszystkich wartości (języki, zwyczaje, rzemiosła, sztuka, folklor, legendy), które są wypierane przez cywilizację techniczną, a które mają nie dające się przecehić znaczenie dla jednostki i społeczeństwa.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: