W DOKTRYNIE ZACHODNIEJ

Często w doktrynie zachodniej dla uzasadnienia konieczności swobodnego przepływu informacji i dóbr kulturalnych wysuwa się argument wolności handlu, czyli swobodnego przepływu dóbr materialnych poprzez granice. Nie jest to argument przekony­wający, trudno byłoby bowiem wskazać dziś na państwo, także kapitalistyczne, które by rezygnowało z instrumentów ograni­czających wolność handlu, gdy w grę wchodzą jego interesy eko­nomiczne, a często też i polityczne. To właśnie państwo zastrzega sobie użycie takich środków ograniczających wolność handlu, jak embargo, protekcjonizm — czyli taryfy celne i kontyngenty to­warowe, klauzule największego uprzywilejowania itp. Faktycznie więc państwo bierze na siebie odpowiedzialność za ochronę inte­resów swego społeczeństwa w tej sferze. Trudno byłoby logicznie uzasadnić niestosowność takiej ochrony w dziedzinie komuniko­wania i kultury.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: