UZUPEŁNIENIE WYWODÓW

Dodajmy, uzupełniając wywody H. I. Schillera, że to funkcjonowanie mechamzmu rdzenia” i „obwodu” uzasadniane jest przez rzeczników tmejącego status quo obiektywnymi prawami rozwoju, dyfuzji kulturo­wej, prawem naczyń połączonych itp. W warstwie ideologicznej koronnym argumentem jest zasada wolności informacji, która ma stwarzać moralny tytuł do wykorzystywania praw rynku kapitalistycznego jako „wehikułu” dominacji kulturalnej. W rzeczywistości jednak wolność informacji jest — posługując się słowami byłego prezydenta Finlandii, U. Kekkonena — „prawem bogatych do utrzymywania stanu nierówności”. Prawo to ma charakter uniwersalny: gdziekolwiek mamy do czynienia z nierównym po- ziałem władzy – czy to między jednostkami lub grupami w ramacłi po­szczególnych państw kapitalistycznych, czy też>w skali międzynarodowej – „wolność czynienia tego, co doprowadziło do istniejącej sytuacji służy jeszcze większemu wzmocnieniu tych, którzy i tak już są mocni i dalszemu osłabianiu tych, którzy już są słabi (,..)”

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: