UZNANIE SYTUACJI

Uznanie obecnej sytuacji charakteryzującej się rażącymi dysproporcjami na niekorzyść jednych krajów na skutek domi­nacji innych krajów za zjawisko normalne, odpowiadające rze­komo rzeczywistej pozycji międzynarodowej (faktyczne nieuzna­wanie zasady proporcjonalności i równoprawności wymiany). Sta­nowisko takie uzasadnia się często samym sformułowaniem „swobodny przepływ”, które — jak trafnie zauważa J. Mikułowsik’ Pomorski — „nawiązuje do analogii fizykalnych, a wręcz hydrologicznych”. Zgodnie z tą analogią światową sieć kana­łów przekazu informacji można przyrównać do systemu naczyń połączonych wypełnionych cieczą. Wychodząc z tej analogii rzecz­nicy koncepcji głoszą, że „we współczesnym świecie zniknąć po­winny bariery, czy raczej tamy, które utrudniają krążenie infor­macji w tych kierunkach, do jakich w sposób naturalny zdaje się ona dążyć”.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: