UZNANIE FAKTU

Reasumując: uznanie faktu, że kultura jest wizytówką osią­gnięć każdego narodu jest jednocześnie uznaniem jej ważkiej roli w kształtowaniu jego wizerunku w oczach innych narodów. Oz.nacza to z kolei, że treści kulturalne oferowane zagranicy muszą być przesycone elementami moralno-ideowymi, oczywi­ście także treści pochodzące od społeczeństw socjalistycznych. Jest to bowiem naturalną konsekwencją założenia, że cała ich współczesna kultura wyrasta z ich narodowych tradycji wzboga­conych o pierwiastek humanizmu, co może tylko przemawiać na jej korzyść. Obecność czynnika ideowopolitycznego w treściach kulturalnych adresowanych za granicę jest nieunikniona, jest on bowiem integralnym składnikiem każdego wytworu kulturowego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: