UTRZYMYWANY STATUS

Autor znanej monografii o pierwszej z tych rozgłośni, R. Holt, wyja­śnia przesłanki, dla których ten jej status jest utrzymywany: „Prywatna agencja nie jest obiektem ewentualnego nacisku jakiegokolwiek rodza­ju (…) korzysta ona z większej swobody w określaniu tego, co wolno po­wiedzieć i jak należy powiedzieć oraz z większej swobody w doborze me­tod (…) niż agencja rządowa, która musi honorować zobowiązania wyni­kające ze stosunków dyplomatycznych łączących ją z krajem adresata”.Wielu autorów zwraca jednak uwagę na fakt, że zalety instytucji pry­watnych nie zawsze idą w parze z ich lojalnością wobec własnych rządów, która — jak to się określa — nie może być w „społeczeństwie pluralistycz­nym” wymuszona. Zdaje się to dostrzegać J. Galtung, który proponowany przez siebie model przepływu informacji w świecie opiera na instytucjach prywatnych, postulując raczej inspirowanie ich działalności przez rządy państw, w których one funkcjonują, niż bezpośrednie nimi administro­wanie

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: