UOGÓLNIENIE DĄŻEŃ

Socjalizm, uogólniając dążenia ludzkości, stał się w ciągu kilkudziesięciu lat istotnym elementem cywilizacji i kultury współczesnego świata; stale wzrasta jego popularność i siła oddziaływania. Jest to na­turalna konsekwencja wzrostu zapotrzebowania świata na treści, którymi przesycona jest ideologia socjalizmu. Są to nie tylko treści racjonalne i naukowe, ale także silnie zrośnięte z huma­nizmem. Popularność socjalizmu wiązać należy zatem zarówno ze zwiększającą się rolą nauki jako czynnika decydującego o kształ­cie współczesnej cywilizacji i kierunkach przyszłego rozwoju ludzkości, jak i z rosnącą równolegle potrzebą refleksji człowieka nad samym sobą i jego miejscem w świecie.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: