UNIFIKUJĄCY SIĘ ŚWIAT

Badacze zdają sobie sprawę, że tak rozumianego pluralizmu nie da się zadekretować, zawsze bowiem występować będą ten­dencje do podporządkowywania jednej kultury przez drugą. Cy­towany już L. Didier widzi szansę utrzymania pluralizmu w komplementarności kultur, czyli w ich twórczym, wzajemnym uzupełnianiu się.„Czy w świecie, który się unifikuje — pyta L. Didier — w Czarnej Afryce czy Azji uda się zachować własne kultury, czy nie jesteśmy świad­kami swoistych fuzji kulturowych, walki o dominację, totalnego zmierzchu różnych systemów wartości lub powstawania nowych syntez ideowo-kul- turowych? Czego jesteśmy świadkami, czego sobie życzymy — kultury uniwersalnej, skonwergowanej czy może w poszanowaniu różnorodności kultur pragniemy ich wzajemnej komplementarności?”

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: