TRZECI KIERUNEK

Trzeci kierunek zasadza się na obciążeniu zarzutami za­równo krajów kapitalistycznych, jak i socjalistycznych, jest więc swoistą wersją tezy o konflikcie między rozwiniętą Północą a ubogim Południem. W tym nurcie krytyki całe odium spada na bloki polityczno-militarne, które są „źródłem wielkiego zła, ro­dzą bowiem patologię stosunków międzynarodowych. Międzyna­rodowa współpraca kulturalna to dziś ciągle jeszcze misjonar- stwo i filantropia w skali światowej, będąca często «uszczęśliwia­niem na siłę». Zarówno Zachód, jak i Wschód myślą egoistycznie chcąc narzucić jedynie własne modele, bez zastanowienia się, czy krajom szukającym własnej drogi to odpowiada”.Jedynym remedium na ten dyktat kulturalny bloków jest — zdaniem cytowanych autorów włoskich — bliżej nieokreślona formuła „kontrolowanej współzależności kultur” (l’interdipenden- za culturale controllata), która zakłada w zasadzie wolność pro­cesów dyfuzyjnych, ale wymaga sterowania ich żywiołowością.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: