TRUDNE STOSOWANIE

Trudno byłoby zatem stosować podwójne kryteria do treści kul­turowych upowszechnianych w ramach danego społeczeństwa i tych adresowanych do odbiorcy zagranicznego, jeśli przyjmuje się jako zasadę odrzucenie „myślenia proeksportowego” i nie wy­dzielania standardowej produkcji kulturalnej przeznaczonej wy­łącznie na zagranicę. Słuszność tej tezy potwierdza zresztą sama rzeczywistość: nie znajdziemy dziś państwa, które by rezygno­wało z przesycania swymi wartościami ideowopolitycznymi i mo­ralnymi wytworów informacyjno-kulturowych oferowanych in­nym narodom.Najistotniejszym obok idei pokojowego współistnienia elemen­tem socjalistycznej koncepcji komunikowania międzynarodowego jest społeczna rola informacji i kultury, którą państwa socjali­styczne uznają za jeden z zasadniczych czynników swej we­wnętrznej i zagranicznej polityki kulturalnej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: