TREŚĆ POJĘCIA

Treść pojęcia „wychowanie socjalistyczne” nie jest czymś statycznym, zmienia się wraz z rozwojem społeczeństwa obejmując coraz to nowe dziedziny.Można w tym procesie wyróżnić trzy zasadnicze cele, które mieści w sobie pojęcie wychowania socjalistycznego i którym winny zostać podpo­rządkowane treści i formy oddziaływania na społeczeństwo:wychowanie w duchu patriotyzmu i szacunku dla historii własnej ojczyzny, postępowych tradycji i wartości ukształtowanych w toku dzie­jów. Chodzi o kształtowanie takich wzorców patriotyzmu, z którego ema­nuje duma narodowa i poczucie własnej tożsamości wolne jednak od na­cjonalizmu czy etnocentryzmu;kształtowanie modelu osobowego człowieka socjalizmu otwartego na wszystkie istotne wartości, zdolnego do myślenia w kategoriach narodu i państwa oraz aktywnego uczestnictwa w przemianach społecznych swego kraju.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: