TRAFNA UWAGA

Uzupełniając tę trafną uwagę polskiego socjologa można do­dać, że jest to stan bardziej normalny nie tylko dla stosunków międzynarodowych, ale także dla każdej sfery stosunków mię­dzyludzkich, w których współpraca często przeplata się rywa­lizacją.Dodajmy jeszcze, że rywalizacja w sferze idei może być i jest istotnie czynnikiem ożywczym dla komunikowania między na­rodami, podnoszącym jego rangę i stymulującym jego rozwój. Dzięki rywalizacji rodzi się ciekawość, chęć poznawania innych społeczeństw, a jednocześnie potrzeba lepszego precyzowania własnych racji i argumentów, co nie pozostaje bez korzystnego wpływu na rozwój nauki humanistycznej. Ma więc słuszność R. McKeon, gdy stwierdza, że „konflikty idei i wartości miały nie dające się przecenić znaczenie dla postępu wiedzy i kultury różnych społeczeństw, a więc i ludzkości w ogóle”.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: