TEORETYCY POLITYCY

Już w okresie międzywojennym Polska zgłaszała swe inicjatywy zmierzające do wykorzystania środków maso­wego przekazu w duchu pokoju i przyjaźni między narodami. Polska Ludowa kontynuując te najlepsze tradycje nadaje im nowy wymiar, wykorzystując swą międzynarodową pozycję do podejmowania inicjatyw w celu przekształcenia informacji i kul­tury w narzędzie pokojowej współpracy. Uwieńczeniem tych wy­siłków było przyjęcie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Dekla­racji w sprawie wychowania społeczeństw w duchu pokoju, opar­tej na projekcie zgłoszonym przez Polskę.Teoretycy i politycy z krajów socjalistycznych dają wyraz swemu przekonaniu, że środki masowego przekazu mogą znacznie przysłużyć się komunikowaniu dla pokoju, że mimo konfliktów natury ideologicznej, sprzecznych interesów, odmiennych kon­cepcji informacji i kultury w różnych państwach i systemach są one w stanie podołać tej misji, ale przy spełnieniu kilku istotnych warunków dotyczących m.in. sfery odpowiedzialności, jakości, równoprawności komunikowania międzynarodowego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: