TEMAT WIELU OPRACOWAŃ

Te treści ma na myśli J. Kaszlew pisząc: „Czas zrozumieć, że przedmiotem wymiany kulturalnej między krajami socjalistycznymi a kapitalistycznymi nie może być «każ- da kultura», «każda informacja*, w tym również antyhumanitar­ne i amoralne utwory, będące dzisiaj nieodłącznym atrybutem kultury burżuazyjnej”.Temat ten był przedmiotem wielu opracowań w literaturze marksistowskiej, toteż nie wdając się w bliższą charakterystykę tych form i treści kultury masowej wskażmy tylko, że kraje so­cjalistyczne zastrzegają sobie wobec nich prawo selekcji nie tyle ze. względu na ich obiektywnie antysocjalistyczny charakter, ile raczej na widoczne w nich tendencje antyhumanitarne.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: