TAKIE I INNE

Takie i inne kryteria usprawiedliwiają, zdaniem zachodnich teoretyków, selekcję faktów i wydarzeń, bo trudno sobie wyobra­zić, by współczesne dziennikarstwo mogło się bez takiej selekcji obejść wobec natłoku wydarzeń w świecie i coraz lepszego doń dostępu mediów. Ale gdyby poprzestać tylko na wymienionych wyżej kryteriach wartościowania informacji, to trzeba by przy­jąć, iż kanwę dla wiadomości międzynarodowych stanowić mogą wydarzenia tylko w nielicznych krajach, które spełniają powyż­sze wymogi. Większość krajów może natomiast liczyć na szersze zainteresowanie zachodnich środków masowego przekazu naj­częściej w przypadku zaistnienia wydarzeń spełniających kry­terium negatywności, ponieważ nie są w stanie wypełnić pozo­stałych warunków, jakim — zgodnie z powyższymi kryteriami — winny odpowiadać wiadomości międzynarodowe.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: