SWOBODA DZIAŁANIA

Finansowanie przez rządy akcji kulturalnej na zagranicę n;e jest bezinteresowne, nie służy ona bowiem wymianie „czystej” kultury, gdyż jest podporządkowana celom strategii politycznej, zjednywaniu zwolenni­ków dla danego kraju czy systemu, co powoduje przesycenie treści ele­mentami propagandowymi; wymiana informacji i kultury obejmująca najszersze kręgi spo­łeczne różnych narodów nie dokonująca się kanałami instytucji oficjalnych jest ważkim czynnikiem demokratyzującym, sprzyjającym budowaniu „spo­łeczeństw otwartych”. Swoboda działania osób i instytucji prywatnych na tej płaszczyźnie stosunków międzynarodowych, a w konsekwencji przyjęcie mechanizmów rynkowych jako głównego regulatora tych procesów. W zachodniej teorii komunikowania swobodę dzia­łania instytucji prywatnych traktuje się jako gwarancję wolności informacji. Ponieważ jednak instytucje te działają z reguły na zasadach komercyjnych, uznanie tej zasady równa się uznaniu komercjalizacji przepływu informacji i dóbr kulturalnych ze wszystkimi wynikającymi stąd konsekwencjami dla ich jakości.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: