STWORZONE WARUNKI

Warunki takie stwarza przede wszystkim uspołecznienie środków komunikowania, czyli oparcie ich na za­sadach ekonomicznych, jakie obowiązują w państwie socjalistycz­nym. Jeśli w państwie tego typu wszystkie podstawowe środki produkcji są własnością całego społeczeństwa, to cóż mogłoby uzasadniać inny sposób władania środkami wytwarzania infor­macji?Przeciwstawianie burżuazyjnej koncepcji formalnej wolności prasy koncepcji socjalistycznej znaleźć można w myśli politycz­nej K. Marksa, którą rozwinął i dostosował do innego jakościowo etapu — etapu zorganizowanego ruchu robotniczego — W. I. Le­nin. Marksistowsko-leninowska koncepcja wolności prasy wysuwa na pierwszy plan kwestię odpowiedzialności twórcy informacji za jej treść i społeczne oddziaływanie, zgodnie z zasadą, że tylko prasa odpowiedzialna jest wolna.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: