STOSOWANIE DO RODZAJÓW

Można by więc sto­sownie do rodzajów treści przekazywanych za ich pośrednictwem mó­wić (…) o takich funkcjach tych środków, jak: polityczna, ekonomiczna, społeczna i kulturalna lub informacyjna, publicystyczna, oświatowa i roz­rywkowa. Bez względu na to, ile funkcji wydzielimy, należy podkreślić, że za ich pośrednictwem realizowane jest wychowanie społeczeństwa”.Wolność informacji jest zarówno czynnikiem współdecydują­cym o charakterze politycznej organizacji społeczeństwa, jak i jednym z podstawowych praw człowieka. Stąd też spór o jej kształt tak bardzo ważny w sporze o kształt demokracji w ogóle. Pośrednim tego dowodem jest również nie mający precedensu międzynarodowy, czy wręcz globalny, zasięg kontrowersji doty­czącej zakresu wolności informacji.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: