ŚRODKI PRZEKAZU

Środki maso­wego przekazu będą odgrywać coraz istotniejszą rolę w kształto­waniu nowego ładu na świecie, współtworzeniu atmosfery po­koju, pozytywnego współdziałania, eliminowaniu niewygasłych jeszcze uprzedzeń i nieufności. Wymaga to jednak spełnienia kilku warunków, o których będzie mowa w dalszej części opra­cowania.Reasumując: współwystępowanie elementów współpracy i ry­walizacji jest szczególnie w tej sferze zjawiskiem nieuniknionym, jest to bowiem — posługując się słowami K. Żygulskiego — „sfera ambiwalentna, elastyczna, gdzie chęci współpracy towa­rzyszy nieustannie chęć przeciwstawienia, uzyskania przewagi, zaprezentowania się w sposób dla siebie pożądany i zgodny z ogól­nymi celami politycznymi”

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: