SPRAWA PLURALIZMU

Trzeba gwoli ścisłości dodać, że nie dla wszystkich badaczy sprawa pluralizmu kultur w ramach jednego państwa jest tak jednoznaczna, jak by to można sądzić na podstawie cytowanych wypowiedzi. Wydaje się, że słuszne podejście do tego problemu nie może być pozbawione pewnego relatywizmu, zgodnie z któ­rym odmiennie będzie się oceniać rolę zróżnicowania kulturo­wego w społeczeństwie młodym, stojącym dopiero w przededniu swej narodowej integracji, a inaczej w społeczeństwie ustabili­zowanym, o długich tradycjach państwowości. W przypadku pierwszym pluralizm może niekiedy występować w funkcji dezintegracyjnej; w drugim — zwartości społeęznej nie zagraża peł­niąc pozytywną rolę czynnika wzbogacającego kulturę.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: